Hem > Nelo Surfski > Om surfskis > Låg vikt = ömtåligt & rankare

Låg vikt = ömtåligt & rankare

Surfskis tillverkade i kolfiber / kevlar / glasfiber är lättare än havskajaker. Det beror bland annat på att de ofta har tunnare material, lättare sits och saknar luckor, kompass, sargkant m.m. Surfskis saknar också det lager gelcoat som havskajaker och vissa motionskajaker har på utsidan. Gelcoat fungerar som en slags slityta. På en havskajak väger gelcoaten ofta 3-5 kilo. Den slitytan saknas alltså på surfskis och de måste hanteras därefter.

Inte nudda marken

En bra grundregel är: låt inte en lätt surfski nudda marken

Naturligtvis kan en surfski ligga på en stenfri gräsmatta utan att ta skada eller bli repig, men kan du vara helt säker på att det inte ligger en liten sten i gräset och att ingen snubblar över den..?

Djupa hav och mjuka stränder

Surfskis är utvecklade i en miljö där de blir rejält omskakade av stora vågor på havet och inte minst i strandlinjen där stora brytande vågor lätt kan spola upp en surfski på stranden (..det gäller även personen som satt i surfskin..).

Lätta surfskis är konstruerade för att hålla för dessa enorma krafter. Däremot är de inte utvecklade för att bonkas mot bilar, stenar eller paddlas på grund. De är utvecklade för att paddlas på djupa hav och sjösättas / landstigas på stränder. De är inte utvecklade för att paddlas i täta skärgårdar fulla av hårda och vassa grund eller dras upp på klippor.

På ett sjökort ser du var det är lämpligt att paddla och var det inte är lämpligt att paddla.

Vilket material passar dig bäst?

 

Använda hur/till vad?

Om du tänker paddla multisporttävlingar, t.ex. genom forsen på Åre Extreme (ÅEC) där risken att köra på/över stenar är uppenbar, välj inte en surfski i 100% kolfiber. Välj en i plast eller i en kombination av kolfiber / kevlar / glasfiber, men var beredd på att du kanske får spackla igen små skador.

Om du alltid paddlar till och från en brygga/strand och vet var alla grund finns är risken liten att du får skador: du kommer bli mest nöjd med en lätt surfski eftersom den är lättare att bära. Om du åt andra sidan har väldigt kort att bära spelar det kanske ingen större roll om surfskin väger 22 kg i stället för ca 12,5 kg. Om du däremot är liten till växten och måste bära den 50-200 meter, kanske du inte kan paddla själv eftersom du kanske inte orkar bära den själv? (speciellt kritiskt när du är trött efter paddlingen..). Det går att använda vagn, men det kan vara lite omständligt och för att montera på vagnen måste kanske surfskin vara på marken vilken ökar skaderisken på surfskin.

Lätt = rankt

Tänk på att en lätt surfski eller kajak är rankare i vind och vågor än en tung. Tyngre farkoster reagerar långsammare på vågor och vind än en lätt.

Upplevd stabilitet beror inte bara på bredd utan även på farkostens vikt. Men framför allt beror stabiliteten på dig som paddlare: din kroppsvikt påverkar din tyngdpunkts placering ovanför vattenytan och din paddelteknik avgör om du skapar stabilitetet eller instabilitet med paddeln. De flesta som lärt sig paddla själva skapar faktiskt instabilitet genom att ta upp paddeln för långt bak.

Många havspaddlare paddlar med en teknik som inte genererar tillräckligt med stabilitet för att paddla en lätt surfski i stora vågor. Havspaddlare är ofta vana att förlita sig på kajakens bredd och tyngd.

En ultralätt surfski väger nästan som om den vore byggt i frigolit. Om dina reflexer är vana vid att kajaken reagerar långsamt som en tung timmerstock kommer det ta en del övning att kalibrera om reflexerna.

Allting händer snabbare i en lätt surfski.

 Följ oss på
Facebook

..så gott som isfritt..

Tranholmssundet

Sjösättning med katapulthjälp

Istappar

Kajakpromenad

Kanal mot skärgården

Kl 05.13