Hem > Nelo Surfski > Om surfskis > Släproder på en surfski?

Släproder på en surfski?

En surfski med ett ca 20 cm djupt underliggande roder har oerhört bra styr- och svängegenskaper i stora havsvågor. Styrverkan är så bra att det till och med går att surfa diagonalt i stora vågor. 

Ett djupt underliggande roder kan naturligtvis gå sönder om man kör på ett grund. Multisportare använder ofta släproder eftersom deras tävlingar ofta går på relativt små och grunda vatten, bl.a. i forsar. 

Om du är händig går det att montera släproder på alla surfskis, men innan du bestämmer dig för det bör du vara medveten om att styregenskaperna blir avsevärt sämre. Jag tror tex att en VKV Offshore har betydligt bättre svängegenskaper och inte minst bättre surfegenskaper än någon surfski med släproder. Skrovet på Offshore är konstruerat för släproder från början. Det är inte en surfski, deras skrov är byggda för att svänga på ett helt annat sätt. Dessutom är släproder till surfskis väldigt små jämfört med VKV:s släproder: de brukar ha knappt halva bladytan, dessutom skär de vattenytan vilket innebär att de suger ned luft vilket ger betydligt sämre styrverkan än tex VKV:s släproder som helt och hållet sitter under vattenytan.

Om du paddlar på grunda vatten kan du definitivt minska haveririsken på din surfski genom att montera ett släproder, men var medveten om att styregenskaperna blir rejält försämrade. Kajaken svänger naturligtvis, men i större och/eller brantare vågor reagerar en surfski med släproder långsamt och otillräckligt för att kunna surfa framgångsrikt.

Att montera släproder på en surfski är ungefär som att ha en vass kniv - och avsiktligt göra den slö...

 Följ oss på
Facebook

Går detta..?

Under himlens variation

VKV Yoo-a-Kim

Tänk om jorden ÄR platt..?Vid Horisonten

Det enkla livet